Rob en Judith
      Het echtpaar Waaker

    Hessenpad
    7511 RE Enschede
   Telefoon 053-8507231
                  06-40353914


Twitter
    (twitter)

    Facebook

Flyer
    Inlichtingen: info@fctwente-bridge.nl
    Inschrijven: www.fctwente-bridge.nl


Op 22 november 2013 werd, in de Golsch Veste, de

1e open FC Twente Bridge Drive

gespeeld.

Om 13u15 gaf de Districts Kompetitieleider Marc Verhoeven het startsein.